Doelstelling

De kringloopwinkel draagt in een drietal opzichten bij aan de kwaliteit van de samenleving.

  1. Duurzaamheid

    In het scheiden van afval en het hergebruik van consumptiegoederen speelt de kringloopwinkel een belangrijke rol. Veel gebruiksgoederen krijgen een nieuwe eigenaar. De goederen worden tegen gunstige prijzen aangeboden.

  2. Milieu

    Voor eigen rekening halen wij in Woudenberg de goederen bij u aan huis op. Wat wij uiteindelijk niet kunnen verkopen, wordt door ons gescheiden en gesorteerd aangeleverd bij de milieustraat.

  3. Zingeving en sociale contacten

    Een groot deel van de opbrengst wordt besteed aan goede doelen. De vrijwilligers kunnen projecten aandragen. Mede daardoor voelen zij zich betrokken bij het werk. Voor de keuze van een project is het een pre wanneer mensen uit Woudenberg op een of andere wijze een rol vervullen bij (de uitvoering van) het project.