Goede Doelen

Uit de opbrengsten over 2016 steunden wij o.a. de volgende projecten:

St. Vrienden van Toniataba (Elvera Kroon, Leersum).Helpen met ondersteuning van projecten om de leefomstandigheden en de gezondheid van de bewoners van Toniataba en aangrenzende dorpen in Gambia te verbeteren.

750

St. Maladah Gambia. Analfabetisme is een zeer groot probleem in Gambia. Slechts 40% van de bevolking boven de 15 jaar kan lezen en schrijven. D.m.v. verschillende projecten wil deze stichting daar iets aan doen.

500

Noah's Ark Children's Ministry Uganda. Oprichters zijn Piet en Pita Buitendijk uit Sliedrecht. Doel: het instandhouden van een kinderhuis. Daarnaast runnen zij een kleuter- en basisschool voor meer dan 300 kinderen en een medische kliniek, waar zij in het bijzonder zwangere vrouwen helpen bevallen.

1.500

A Smile for Hikkaduwa, ondersteuning weeshuis, school en een aantal gezinnen in Sri Lanka. Dit project is opgezet door twee vrijwilligers bij de Heygraeff. Zij ondersteunen een weeshuis, school en een aantal gezinnen.

1.000

Corinne Anbeek, Casa Nathanel, Moldavie.
Zij runt nu zelfstandig met haar man Anatolii een tehuis waar kinderen zonder thuis worden opgevangen.

1.000

Nes Ammim, Aanschaf en vernieuwing tuingereedschap en aanschaf airco's voor de vrijwilligerskamers.

750

Rikje Barneveld. Kleding- en voedselprojekt voor Roemenië.

1.000

St.Tamsarya. Deze stichting, opgericht in 1987 door Trees van Rijswijk, realiseert toekomst gerichte projecten op het platteland in Nepal m.n. voor vrouwen en kinderen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en algemeen welzijn.

750

Project e'Pap in Zuid-Afrika. Dit is een project waarbij vrijwilligers iedere ochtend een pap maken die rijk is aan vitaminen en mineralen. Deze pap wordt uitgedeeld aan schoolkinderen en armen in wijken in hun gebied.

750

Scholenproject in Bamako, Mali door de Fam. Kramer, Woudenberg

1.250

Kinderhospice Binnenveld te Barneveld. Deze instelling is voor een groot deel afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Zie ook: www.kinderhospicebinnenveld.nl

750

St. OZA Kom en Zie, t.b.v. project Orhei in Moldavie

1.000

Marja en Hans v.d. Bas, zendingsproject Malawi t.b.v. opleiding studenten theologie.

1.000

Bouw van een speeltuin bij Corinne Anbeek, Casa Nathanaël, Moldavië

2.000

Stichting Ambulance Wens, behoeft geen nadere toelichting.

1.000

St. Changinglives te Houten, geeft kleinschalige hulp aan de allesarmsten in ontwikkelingslanden.

500

De Zonnebloem afd. RenScherWoude, fin.ondersteuning t.b.v. jaarlijks uitje en kerstviering.

500

St. Unu Pikin, zet zich sinds 2003 in voor de kinderen van Suriname en levert een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs in Paramaribo en het binnenland.

500

Hulphond Nederland, Herpen.

250

Stichting Je mag er zijn, Woudenberg.

750

 

 

 

 

Totaal

17.500

Voor de projecten die wij in 2015 steunden klik hier.

Voor de projecten die wij in 2014 steunden klik hier.

Voor de projecten die wij in 2013 steunden klik hier.

Voor de projecten die wij in 2012 steunden klik hier.